Insident verslag 09 April Vrydag 2021
Pampoenkraal Dirkiesdorp Mpumalanga

Betrokke Reaksie groepe:
Piet Retief Reaksie
Amersfoort Reaksie
Oorgrense Veiligheid
Volksrust Tactical Response
Volksrust NCA Reaksie
Agri Veiligheid Reaksie
BP Greyling

Tyd: oproep 12:00pm ontvang

Situasie:
Hulp word gevra in Pampoenkraal Dirkiesdorp na hulle aangeval was deur ‘n staking onwrigting groep wat aggressief optree teen huidige plaaswerkers en boere.

Verslag:
Ek Hannes Coertze NCA Volksrust Reaksie het uitbeweeg 12:20 vanuit Volksrust met 5 lede na toneel, die besteming is ongeveer 100km van ons dorp. Arriveer op toneel 13:20, huidige situasie was kalm en onder beheer, maar onder druk en groep aanvallers kom steeds aggresief voor.
SAPD en ander Reaksie groepe was reeds op toneel en het die groepe uit mekaar gehou en die toneel bewaar. Ons as NCA het beveiliging gebied aan boere in samewerking met ander groepe soos genoem. Ons was op die staduim ongeveer 40 Reaksie lede op toneel. Ons het bewaring en beveiliging uitgedien tot 17:15 waarna almal afgestaan het van toneel.

Hannes Coertze
NCA Volksrust Reaksie Gebiedsbestuurder.
Mpumalanga 2IB