13 Februarie 2021

Omstreeks 12:58,  is Lourens van National Crime Assist gekontak en gevra om n ambulans te reël vir ‘n sterfte te adres van ‘n vriend. ER24 is direk gekontak maar kon egter nie dadelik help nie omrede hulle nog uitstedig was.

Daar is toe deur Namola kontak gemaak en gevra om n ambulans te stuur. Teen 13:18 is Lourens laat weet deur Namola dat die ambulans pas op toneel gestop het. Lourens het toe afgestaan maar hom wel beskikbaar gestel sou enige ander hulp benodig sou word.

Die mense het kontak gemaak met Lourens en hom bedank vir die vinnige optrede.

Lourens (NCA Vrystaat Reaksie hoof) wil net ER24 bedank wat altyd bereid is om te help maak nie saak hoe groot of klein die situasie nie. Dankie aan almal wat betrokke was.