5. Bejaarde Dame se kar gaan staan, Meyerton/Henry on klip, Gaute

DATUM: 12/10/2021

Ongeveer 16:00 uur het Romeo7 n nood oproep ontvang van 1 van die Gemeenskap lede dat n bejaarde Dame van die Gemeenskap langs die pad gaan staan het met haar kar.
Kontak gemaak met die bejaarde en pinlocation gekry waar sy gaan staan het.
Ek het uitgery na haar en bygestaan in haar nood so ook gesorg dat sy veilig is by haar woonplek.

BAIE DANKIE
NCA Reakse GP: Romeo7