NCA NW REAKSIE
SWARTRUGGENS

30/8/21
14:38

Bystans is gevra vir iemand wat se motor ontklaar geraak het. NCA NW Reaksie Swartruggens het dadelik reageer en bystand gegee. Teen 15:10 was die saak uitgesorteer en het NCA NW Reaksie Swartruggens af gestaan.

BAIE DANKIE

NCA NW Reaksie Swartruggens