4 Mei 2023
14:49

Klagte word ontvang dat Vullis verwyderingsinstansie, vullis dromme in die straat uitgooi.
Vullis trok werkers het asblikke in die straat en voor ‘n erf uitgegooi in Danville.
Neem klaer na metro Pretoria Wes om ‘n Bylae klagte te lê. Gemeenskap begin self gemors optel.
15:40 staan terug vanaf die toneel.