GP Reaksie NCA
Pretoria Wes.

16 Augustus 2023

‘n Inwoner trek die boorgat pomp straat af. Bystand word verleen om verkeer te reguleer.

11:05 onttrek vanaf die toneel.

.