MOENIE DIE HELE SISTEEM SE TYD EN GELD MORS NIE

Neem dit asseblief ernstig op indien jy ‘n klag gaan lê teen iemand en ‘n saak open. Dit is NIE iets wat jy as afpers middel teen iemand kan gebruik NIE!

Dit gebeur dat mense sake oopmaak en dan na ‘n week of twee die saak terug trek. Moenie jouself daaraan skuldig maak nie! Jy mors die hele sisteem se tyd en geld. Dis geweldig baie administratiewe werk en intussen is daar belangrike sake waaraan aandag gegee kon word.

DON’T WASTE THE WHOLE SYSTEM’S TIME AND MONEY.

It is a serious matter if you are going to lay a complaint against someone and open a case. It’s not something you can use as extortion against someone! It happens that people open cases and then retract the case after a week or two. You are wasting the whole system’s time and money. It’s a huge amount of administrative work and in the meantime there are important matters that could have been addressed.