OOP MAAK VAN SAKE

Enige misdaad moet aangemeld word, indien daar ‘n misdaad op jou perseel gepleeg is, moet ‘n saak oopgemaak word by SAPD.

Hoe gaan ons misdaad kan bekamp as daar nie sake gemaak word nie?

Ongeag of die SAPD dit opvolg, óf nie opvolg soos hulle behoort te doen nie, dis nie jou verantwoordelikheid nie.

Wat wel jou verantwoordelikheid, as getroue landsburger van Suid-Afrika is, is om ‘n saak oop te maak. Dít is jou morele plig.

Jy kan nie die SAPD verkwalik in hulle doen en late, as jy nie sake gaan rapporteer nie.
Jy kan nie enige iets opvolg wat daar nie ‘n saak van oopgemaak is nie.

Hoe gaan ons ooit misdaad statistieke korrek kry in Suid-Afrika as mense nie sake gaan registreer nie?

Aangemelde sake is die krukspunt om misdaad in ‘n area vas te stel.
Hoe meer sake in ‘n betrokke area aangemeld word, hoe meer SAPD lede word ontplooi in daardie gebied. Met ander woorde as daar te min SAPD mannekrag in ‘n betrokke gebied is, is dit omdat mense na laat om sake aan te meld.

REPORTING CRIME

Any crime must be reported, if there was a crime committed on your property, a case must be opened at SAPS.

Who is going to be able to combat crime if no cases are opened?

Regardless of whether the SAPS follow up on the case,as they should,, it’s not your responsibility.

Your responsibility as a citizen of South Africa is to open a case. It’s your moral duty.

You cannot blame SAPS for their service, or lack thereof, if you’re not going to report cases. You can’t follow up on anything, if a case has not been opened. How are we supposed to get crime statistics correct in South Africa if people aren’t going to register cases?

Reported cases are the crux of fixing crime in an area. The more cases that are reported in a particular area, the more SAPS members are deployed in that area. In other words, if there is too little SAPS manpower in a particular area, it is because people do not report and open cases.